ALLIANZ

kia poji t n 7 Allianz_modr _logo_2010

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (Povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vychází z produktu ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ve variantě OPTIMAL. Limity plnění jsou 50 mil. na zdraví / 50 mil. na majetek.

POV dále obsahuje v ceně pojištění:

 • ASISTENCE pro případ nehody, živelní událostii poruchy
  • při poruše vozidla: defekt pneumatiky, porucha motoru atd.
  • při potřebě odtahu – nepojízdné vozidlo vlivem havárie i poruchy
  • vyproštění součástí základní asistence: např. zapadlé vozidlo
  • Asistenci lze využít opakovaně
 • úrazové pojištění řidiče - garance MOBILITY
  • plnění pro případy vážného zranění řidiče při dopravní nehodě
  • výplata plnění 250 000 Kč na pořízení nového vozidla
  • navíc roční renta 15 000 Kč po dobu 10 let
  • nezkoumáme účel použití peněžních prostředků
 • právní poradenství
  • je automatickou součástí povinného ručení, neplatíte za služby:
  • kvalifikovaného právníka,
  • tlumočníka,
  • překlady,
  • informace o právních předpisech
 • úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
  • uhradíme škody, které vzniknou, když vám zvíře poškodí elektroinstalaci, brzdovou soustavu, chladicí soustavu
  • limit plnění: 100 000 Kč / rok
  • pojištění je bez spoluúčasti
  • pojištění platí v celé Evropě včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny
 • pojištění ŽIVEL
  • vztahuje se na poškození vozidla vichřicí, krupobitím, úderem blesku, povodní, záplavou, požárem nebo pádem stromu.
  • limit plnění: 100 000 Kč / rok.
  • pojištění je bez spoluúčasti.
  • pojištění platí v celé Evropě včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění vychází z produktu ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ve variantě OPTIMAL, a to v rozsahu:

 • havárie
 • živel
 • odcizení
 • vandalismus

Spoluúčast je volitelná:

 • 1 %, minimálně 1.000,- Kč
 • 5 %, minimálně 5.000,- Kč
 • 10 %, minimálně 10.000,- Kč

při opravě v autorizovaném servisu KIA, při opravě v neautorizovaném servisu KIA je sjednaná spoluúčast automaticky zdvojnásobena.

HAV dále obsahuje v ceně pojištění:

 • ASISTENCE pro případ nehody, živelní událostii poruchy
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • náhradní vozidlo po dobu 15 dní, včetně garanční opravy 
 • právní poradenství

Doplňková pojištění
Připojištění náhradního vozidla
 • kryje riziko spojené s náklady za nájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla s denním limitem pojistného plnění 1 000 Kč po dobu 10 dní
 • v kombinaci s HAV prodlužuje dobu trvání úhrady nákladů na nájem náhradního vozidla o dalších 10 dní
Pojištění zavazadel
 • pouze při sjednání havarijního pojištění
 • pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby
 • ve dne i v noci
 • pojištění nadstandardní výbavy – střešní boxy
Pojištění všech skel vozidla
 • havárii
 • živelní událost
 • odcizení
 • vandalismus
 • při sjednání pouze POV - spoluúčast 10 %, jinak 0 Kč
Pojištění ASISTENCE PLUS -  Leták asistenčních služeb
 • zahrnuje vyšší limity pro opravu vozidla na místě a odtah do servisu
 • ubytování posádky vozidla
 • zajištění náhradní dopravy
 • v případě defektu pneumatiky, vybití baterie zaplatíme pomoc
 • v případě záměny paliva, uhradíme odtah do servisu
Úrazové pojištění osob ve vozidle
 • Vztahuje se na všechny osoby přepravované ve vozidle.
 • Zahrnuje:
 • Smrt následkem úrazu - základní limit 100.000,- Kč
 • Trvalé následky následkem úrazu - základní limit 200.000,- Kč
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici - základní limit 50,- Kč den
 • Denní odškodné po dobu nezbytného léčení - základní limit 50,- Kč den

  .