ČPP

kia poji t n 7 LOGO_ PP

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (Povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vychází z produktu ACP III 1/14 ve variantě SPECIÁLPOV. Limity plnění jsou tedy 50 mil. na zdraví / 50 mil. na majetek.

POV dále obsahuje:

 • ASISTENCE pro případ nehody i poruchy v ceně pojištění

 • při poruše vozidla: defekt pneumatiky, porucha motoru atd.
 • při potřebě odtahu – nepojízdné vozidlo vlivem havárie i poruchy
 • vyproštění součástí základní asistence: např. zapadlé vozidlo

Rozsah asistenčních služeb

ČR

Zahraničí

příjezd asistenční služby

2 500 Kč

5 000 Kč

oprava na místě

vyproštění vozidla

odtah vozidla

 

Asistenci lze využít opakovaně.

 • Úrazové pojištění řidiče
 • pojištění řidiče - 100 000 Kč smrt,
 • trvalé následky - 150 000 Kč,
 • hospitalizace - 100 Kč/den,
 • pracovní neschopnost - 100 Kč/den,
 • hospitalizace a pracovní neschopnost se sčítají

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění vychází z produktu ACP III 1/14 ve variantě IDEÁLKASKO (ALLRISK), a to v rozsahu:

 • havárie
 • živel
 • odcizení
 • vandalismus

Spoluúčast je 1 %, minimálně 1.000,- Kč při opravě v autorizovaném servisu KIA, při opravě v neautorizovaném servisu KIA je spoluúčast stanovena na 25%, minimálně 25.000,- Kč

Pro případ úplné (totální) škody je spoluúčast stanovena na 5%, min. 5.000,- Kč. 

HAV dále obsahuje:

 • ASISTENCE pro případ nehody i poruchy v ceně pojištění

 • při poruše vozidla: defekt pneumatiky, porucha motoru atd.
 • při potřebě odtahu – nepojízdné vozidlo vlivem havárie i poruchy
 • vyproštění součástí základní asistence: např. zapadlé vozidlo

Rozsah asistenčních služeb

ČR

Zahraničí

příjezd asistenční služby

2 500 Kč

5 000 Kč

oprava na místě

vyproštění vozidla

odtah vozidla

Asistenci lze využít opakovaně.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistné plnění v případě odcizení pojištěného vozidla (max. do doby vrácení nalezeného vozidla) nebo po dobu opravy vozidla v souvislosti s nehodou nebo živelní událostí rozšířené o pojištění náhradního vozidla pro případ opravy během záruční opravy.

Půjčit lze pouze vozidla stejné či nižší třídy na dobu až 7 dnů pro každou jednu pojistnou událost.

Pojištění skel vozidla

Součást havarijního pojištění

Předmětem pojištění jsou všechna skla vozidla.

Připojištění skel vozidla se řídí pojistnými podmínkami ACP III 1/14.

Doplňkové pojištění GAP

Pojistné plnění z pojištění GAP se vypočte jako rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události.

Platí pouze pro nová vozidla a to po dobu maximálně 3 roky.