Lovci nehod, tzv. "crash hunters"

!!! Čtěte pozorně !!!

Varujeme před využitím služeb lovců nehod, tzv. "crash hunterů" pro KIA Pojištění 7

 

Produkt KIA Pojištění 7 obsahuje asistenční služby pro případ pojistné události poskytované prostřednictvím Global Assistance a každý majitel nového vozu KIA obdrží ještě navíc kartu asistenčních služeb ÚAMK pro případ poruchy na jeho vozidle.

Proč se vyvarovat služeb lovců nehod:
 • - opravy v neautorizovaných servisech KIA
 • - náhradní díly z druhovýroby nebo vrakoviště
 • - předražené náhradní vozidlo na dobu opravy, která se může pěkně protáhnout
Co se stane následně:
 • - vozidlo ztrácí nárok na záruční opravy
 • - citelná ztráta účetní i obvyklé (časové) hodnoty vozidla
 • - nejasná technická způsobilost vozidla po provedené opravě
 • - spoluúčast při opravě z havarijního pojištění se zvýší na 25 %, min. 25.000,- Kč
 • - veškeré náklady nad rámec pojištění, včetně náhradního vozidla, na vrub majitele vozidla i při opravě z pojištění odpovědnosti, tedy i v případě, že viníkem nehody je druhý řidič
 • - pojistitel může odmítnout plnění škody z důvodu zásadního porušení Pojistných podmínek
Jak postupovat:
 • - vyplňte řádně a pečlivě protokol o nehodě s dalším účastníkem nehody
 • - pokud odmítne spolupracovat, zaznamenejte jeho SPZ  a volejte Policii ČR
 • - pokud se neshodnete na míře zavinění, volejte Policii ČR i když škoda je nižší než 100.000,- Kč
 • - pokud je vozidlo způsobilé k dalšímu provozu neprodleně kontaktujte svého dealera KIA pro nahlášení škody pojistiteli a následnou opravu
 • - pokud je vozidlo nezpůsobilé dalšího provozu neprodleně volejte 841 444 555 pro nahlášení škody a odtah
 • - v žádném případě nepodepisujte nic pracovníkovi nehodové služby ani ho nenechte činit žádné úkony s vozidlem
 • - pokud přes upozornění bude s vozidlem manipulováno okamžitě volejte Policii ČR

 

Odkazy:

např.  http://www.novinky.cz/finance/243037-vystresovane-ridice-po-nehode-casto-oberou-lovci-nehod.html

např.  http://www.denik.cz/z_domova/lovci-nehod-jsou-casto-rychlejsi-nez-policiste.html

nebo zadejte do vyhledávače výraz "lovci nehod"